kgsin.pl

Geodezja satelitarna - nowoczesne techniki pomiarowe

Geodezja satelitarna znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, takich jak geodezja, rolnictwo, leśnictwo, hydrologia, oceanografia i archeologia. Ma również zastosowanie w planowaniu urbanistycznym i zarządzaniu katastrofami. Ponadto geodezja satelitarna może być wykorzystywana do śledzenia zmian w użytkowaniu gruntów w czasie, co może być przydatne do analizy polityki lub monitorowania środowiska.

Geodezja satelitarna - przykłady

Geodezja satelitarna służy do pomiaru rozmiaru i kształtu Ziemi, a także do mapowania i monitorowania lądów, oceanów i atmosfery. Dostarcza również informacji o zmianach poziomu morza, pokrywy lodowej, pokrywy roślinnej i pokrywy śnieżnej.

Geodeci wykorzystują zdjęcia satelitarne do tworzenia map, które pokazują, jak cechy Ziemi zmieniają się w czasie. Mogą również wykorzystywać zdjęcia satelitarne do innych celów, takich jak prognozowanie pogody lub zarządzanie uprawami.

Geodezja satelitarna - zastosowania

Geodezja satelitarna wykorzystuje satelity do obserwacji powierzchni Ziemi z kosmosu. W geodezji satelitarnej wykorzystywane są trzy rodzaje satelitów:

 • Kosmiczne satelity radarowe, które mogą obserwować powierzchnię Ziemi za pomocą radaru;
 • Kosmiczne satelity optyczne, które mogą obserwować powierzchnię Ziemi za pomocą czujników optycznych;
 • Kosmiczne satelity mikrofalowe, które mogą obserwować powierzchnię Ziemi za pomocą mikrofal;

Przykładowe zastosowania geodezji satelitarnej

Przykłady zastosowań geodezji satelitarnej:

 • Pomiar pokrycia terenu: obrazy satelitarne mogą być wykorzystywane do pomiaru, jak duży obszar został przekształcony w obszary miejskie lub rolnicze. Technologię tę można również wykorzystać do monitorowania tempa wylesiania, mierząc utratę lasów w czasie.
 • Pomiar wilgotności gleby: obrazy satelitarne mogą służyć do pomiaru ilości wody obecnej na danym obszarze w danym momencie. Technologia ta może być również wykorzystana do monitorowania zmian poziomu wody.
Geodezja Satelitarna

Podstawowe zasady pracy z geodezją satelitarną

Podstawowe zasady pracy z geodezją satelitarną to:

 • Geodeta musi znać położenie satelity, aby móc z niego korzystać
 • Geodeta musi mieć satelitę w zasięgu wzroku
 • Geodeta musi widzieć grunt pod nimi
 • Wszystkie pomiary należy wykonywać z ustalonego punktu na ziemi

Wykorzystanie geodezji satelitarnej

Geodezja satelitarna to proces, w którym obrazy satelitarne są wykorzystywane do pomiaru odległości między dwoma punktami na Ziemi.

Geodezja satelitarna to technika wykorzystywana przez geodetów i naukowców do pomiaru odległości na Ziemi za pomocą satelitów. Geodezja satelitarna istnieje od lat 60. XX wieku, ale dopiero niedawno stała się bardziej dostępna dla ogółu społeczeństwa. Może być używany do różnych celów, w tym do pomiarów, mapowania i pomocy w przypadku katastrof.

Rodzaje geodezji satelitarnej

Rodzaje geodezji satelitarnej to:

 • Satelita geodezyjny
 • Topograficzne lub oparte na powierzchni
 • Sejsmiczne
 • Geofizyczny

kgsin.pl - Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji · (c) kgsin.pl 2018