kgsin.pl

Czym jest geodezja satelitarna?


Post dodany przez kgsin · 15-11-21 · Badania / Projekty

Geodezja satelitarna to ważna dziedzina dla wielu różnych branż. Na przykład jest często używana jako narzędzie do zarządzania i ochrony środowiska, a także do monitorowania zagrożeń naturalnych, takich jak osuwiska, trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów.

Jednym z najciekawszych przypadków zastosowania geodezji satelitarnej jest budownictwo. Zdjęcia satelitarne można wykorzystać do identyfikacji obszarów, które są podatne na osuwiska lub inne zagrożenia przed ich wystąpieniem.

geodezji satelitarnej

Modelowanie terenu na podstawie danych z systemu Sentinel2

Modelowanie terenu to proces, który wykorzystuje dane z systemu Sentinel2 do generowania informacji o terenie. Jest to przydatne narzędzie dla geologów, geografów i naukowców zajmujących się środowiskiem w ich badaniach.

Sentinel2 jest satelitarnym urządzeniem do obrazowania multispektralnego, które może generować dane na powierzchni ziemi na różnych długościach fal. Czujnik rejestruje obrazy Ziemi w 10 pasmach: niebieskim, zielonym, czerwonym, bliskiej podczerwieni (NIR), krótkofalowej podczerwieni (SWIR) i pasmach hiperspektralnych.

System Sentinel2 może codziennie dostarczać wysokiej jakości obrazy dowolnego miejsca na Ziemi przy minimalnych zakłóceniach lub zakłóceniach w otaczających obszarach.

Analiza deformacji terenu na podstawie danych z systemu Sentinel1

Sentinel1 to satelita, który znajduje się na orbicie okołoziemskiej od października 2009 roku. Pomaga naukowcom obserwować i rozumieć powierzchnię i klimat Ziemi. Sentinel1 dostarcza dane, na podstawie których naukowcy mogą tworzyć mapy terenu na powierzchni planety, które są wykorzystywane do różnych celów, w tym pomocy w przypadku katastrof, zarządzania zasobami itp.

Misja Sentinel-1 składa się z dwóch satelitów: Sentinel-1A (pierwszy satelita) i Sentinel-1B (drugi satelita). Misja rozpoczęła się od skupienia się na monitorowaniu lądu, ale obejmuje również monitorowanie oceanów i atmosfery – wszystko z kosmosu!

Publikacje i opracowania z dziedziny geodezji satelitarnej

Pomiar powierzchni za pomocą danych z systemu Copernicus

System Copernicus umożliwia pomiary obszarów, takich jak obszar jeziora czy lasu. Może również dostarczać pomiary zmian terenu, takich jak zmiany wysokości lub nachylenia.

Analiza terenu jest ważną częścią wielu dziedzin i branż, w tym geodezji, planowania przestrzennego i inżynierii. Pomaga ludziom zrozumieć, jak ich środowisko zmienia się w czasie i jak może zostać zmienione przez działalność człowieka, taką jak budownictwo lub praktyki rolnicze.

Zastosowanie technik SAR w geodezji satelitarnej

Geodezja satelitarna to nauka o wykorzystywaniu obserwacji satelitarnych do pomiaru i mapowania Ziemi. Jednym z najważniejszych zastosowań geodezji satelitarnej jest badanie deformacji terenu w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych.

Techniki SAR są wykorzystywane do modelowania, analizy i pomiarów terenu w geodezji satelitarnej. Wykorzystywane są również w innych dziedzinach, takich jak geodezja, monitoring środowiska, zarządzanie katastrofami, leśnictwo, hydrologia, urbanistyka i archeologia.

Satelitarna interferometria radarowa (SRI) to technika stosowana w teledetekcji, która mierzy odległość za pomocą sygnałów radarowych, które odbijają się od obiektów na powierzchni ziemi lub morza.


kgsin.pl - Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji · (c) kgsin.pl 2018